SU logo

SEINÄJOEN URHEILIJAT RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2022

 1. KAUDEN 2021-2022 PAINOPISTEET

 

uusien urheilijoiden saaminen luistelun pariin

laadukkaan valmennuksen ylläpito ja kehitys, urheilija ensin periaatteella

yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen muiden Suomen luisteluseurojen ja SLL:n kanssa.

aktiivisten seuratoimihenkilöiden määrän lisääminen ja koulutus

 

 1. HARRASTUSTOIMINTAA JA KILPAURHEILUA SAMASSA SEURASSA

 

Seura tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla pikaluistelussa Seinäjoella. Luistelu tuodaan esille myös hyvänä terveys- ja kuntoliikuntamuotona.

 

 • seurassa voi harrastaa pikaluistelua iästä riippumatta
 • harrastaminen on edullista
 • lajia voi harrastaa ympäri vuoden, omien tavoitteiden mukaisesti seuran vuoroilla (Multiskating)
 • seura tarjoaa edullisesti varusteita (luistimet, puvut) (vuokraus/myynti)

 

Seuran tavoitteena on saada mahdollisimman moni luistelija nousemaan nuorten ja aikuisten maajoukkueeseen ja Suomen Luisteluliiton valmennuspiiriin.

 

Seurassa on turvallista ja mukavaa harrastaa pikaluistelua omien tavoitteidensa mukaisesti. Valmentajat asettavat kullekin urheilijoille yksilölliset tulostavoitteet seuraavin ehdoin:

 

 • kotimaan (ulkojäät) ja ulkomaan (halli, vuoristo) tulostavoitteet asetetaan niille luistelijoille, joilta löytyy tulos edelliseltä kaudelta
 • Sarjat D13 ja vanhemmat (iso rata): 100m tulostavoitteen saavuttaminen ei oikeuta tulostavoitelautaseen

 

3. PINGU-LUISTELUKOULU, PIKALUISTELU -JA KUNTOLUISTELUKOULUT JA MUUT TAPAHTUMAT

 

Pingu –luistelukoulu järjestetään jääurheilukeskuksen isolla tekojäällä kauden 2021-2022 aikana. Sen osallistujatavoitteena on 60 lasta. Pingu –luistelukoulu on seuralle tärkeä varainhankintaprojekti. Se on myös konkreettinen tapa saada uusia luistelijoita. Pingu –luistelukoulussa ohjaajien koulutus on avainasemassa. Luistelukoulun aikana tarjotaan lapsille mahdollisuus kokeilla pikaluistimia. Pikaluisteluryhmien kohderyhmänä ovat jo Pingu-luistelukoulun käyneet sekä suoraan pikaluisteluryhmiin tulevat uudet luistelijat. Pikaluisteluryhmien tavoitteena on saada 20 uutta luistelijaa.

 

Kauden 2021-2022 järjestetään myös pikaluistelukoulu, jonne pyritään saamaan 10-20, jo perusluistelutaitoista lasta, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan suoraan pikaluistelun harrastuksena.

 

Lisäksi kaudella 2021-2022 järjestetään aikuisluistelijoille suunnattu kuntoluistelukoulu.

 

Seinämaraton järjestetään elokuussa 2021 sekä kartoitetaan mahdollisuutta Seinäjoki-luistelun järjestämiseksi talvikaudella 2021-2022.

 

 

4.   VALMENNUS

 

Johtokunta suunnittelee ja koordinoi valmennustoimintaa. Yhdessä sovituilla toimintamalleilla tuetaan urheilijoiden kehittämistarpeita ja tavoitteita. Valmennusohjelmat ja harjoitusaikataulut ilmoitetaan urheilijoille hyvissä ajoin. Seuravalmennus järjestetään ensisijaisesti juniori-ikäisille luistelijoille.

 

Valmennussuunnitelma tehdään ennen kauden alkua yhteistyössä valmentajien kanssa. Valmennukseen liittyvät käytännön asiat (mm. tilanne, resurssit, ohjelmat, kilpailujen vastuuvalmentajat, kilpailukalenterit, leirit, koulutukset, valinnat, suunnitelmat, tulostavoitteet) käsitellään valmentajapalavereissa. Valmentajapalaverit ovat säännöllisiä. Sen kutsuu kokoon johtokunnan valmennusvastuuhenkilö, johon osallistuvat kaikki seuran valmentajat. Valmentajapalaverin esitykset käsitellään johtokunnan kokouksissa.

 

Uusien valmentajien jatkuva rekrytointi ja nykyisten koulutus ovat erittäin tärkeitä tehtäviä. Rekrytoinnin painopisteenä ovat aktiiviurheilijat ja jo lajia harrastaneet. Valmentajakoulutussuunnitelmat tehdään kauden alussa.

 

5. KILPAILUT

 

Seura järjestää Seinäjoella useita paikallisia -ja valtakunnallisia kilpailuja. Osallistuminen seuran järjestämiin kilpailuihin on jäsenille vapaaehtoista ja maksutonta. Jokaisella kilpailulla on kilpailuvastaava sekä organisaatio, jotka vastaavat sen järjestämisestä. Kilpailujen järjestämisen edellytyksenä on toimitsijoiden riittävä määrä. Seura ja Suomen Luisteluliitto järjestävät kauden aikana toimitsijakoulutuksia eri tehtäviin: mm. kilpailun tuomari, lähettäjä, ajanotto.

 

Seura maksaa valittujen edustusurheilijoiden osallistumismaksut SM-tason kilpailuihin. Vastuuvalmentajat tekevät johtokunnalle esitykset osallistujista ja johtokunta päättää joukkueen kokoonpanon. Kilpailuissa, joissa edustetaan seuraa, tulee urheilijoilla olla seuran tunnusmerkit (trikoo, puku, jne.) Ne eivät kuitenkaan saa olla maajoukkueen ja sen yhteistyökumppaneiden sopimusten vastaisia.

 

Seuran jäsenet voivat osallistua myös muihin Suomessa -tai ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin Luisteluliiton ja/tai kilpailujärjestäjän sääntöjen mukaisesti. Seura voi ilmoittaa keskitetysti osallistujat näihin kilpailuihin (Nuoriso Cup, Juniori Cup, muut kansalliset kilpailut). Kausimaksut sisältävät osallistumismaksut Suomessa järjestettäviin pikaluistelukilpailuihin Suomen Luisteluliiton kilpailukalenterin mukaisesti. Poikkeuksena ovat luistelukoululaiset ja kuntoluistelijat.

 

Ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin urheilija ilmoittautuu itse. Osallistumiseen liittyvät matkustuskustannukset ja maksut ovat urheilijan omalla vastuulla.

 

 1. KILPAILUMATKAT

 

Seura järjestää kilpailumatkat SM-tason kilpailuihin sisältäen kuljetuksen, majoitukset, ruokailut. Joukkuejohtajan ja vastuuvalmentajan kustannukset korvaa seura. Joukkueenjohtaja toimii myös matkanjohtajana ja huolehtii kaikista matkaan liittyvistä järjestelyistä (kuljetukset, majoitukset, ruokailut).

 

Yhteiskuljetukset muihin kilpailuihin ovat mahdollisia, mikäli osallistujia on riittävästi sekä mukaan lähtee vastuullinen matkajärjestäjä. Osallistujat jakavat keskenään todelliset matkakustannukset. Seura korvaa vastuuvalmentajan matkakorvaukset kansallisiin kilpailuihin, jos seurasta lähtee vähintään 5 alle 18 -vuotiasta luistelijaa.

 

 1. VARUSTEET

 

Seura pyrkii tarjoamaan jäsenille (ensisijaisesti pikkuradan luistelijoille) edullisesti varusteita (myynti tai vuokraus). Vuokraluistimet ja muut varusteet tulee palauttaa kauden päättyessä hyvässä kunnossa. Seura on oikeutettu korvaukseen, mikäli vuokravarusteet vahingoittuvat. Vuokraluistimet sekä seuran muut varusteet säilytetään jääurheilukeskuksen tornissa.

 

 1. JÄSENTEN OSALLISTUMINEN TOIMINTAAN – PARI TUNTIA VIIKOSSA

 

Nykypäivän harrastustoiminta vaatii urheilijoiden vanhemmilta paljon aikaa, varsinkin jos lapsella on useampi harrastus. Toivomme että jäsenet osallistuvat toimintaan omien vahvuuksien mukaan ”pari tuntia viikossa” –periaatteella:

 • jäsenten rekrytoinnissa
 • yhteistyökumppaneiden hankinnassa
 • tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa
 • kilpailujen järjestämisessä
 • markkinoinnissa
 • tiedottamisessa
 • muissa tehtävissä

 

 1. PALKITSEMINEN

 

Kauden päätöstilaisuudessa seura muistaa ansioituneita jäseniä, urheilijoita ja valmentajia.

 

 1. MAKSUT

 

Jäsenmaksu peritään jokaiselta jäseneltä vuosittain. Jos samasta perheestä on useampi harrastaja, peritään perhemaksu.

 

Kausimaksu peritään kaikilta juniori-ikäisiltä urheilijoilta. Kausimaksu sisältää mm.:

 

 • harjoitusmahdollisuudet seuran vuoroilla
 • kauden päätös- ja infotilaisuudet
 • osallistumiset SM -tason kilpailuihin
 • palkinnot
 • valmennuksen

 

Harjoituspaikkamaksu peritään aikuisluistelijoilta, jotka käyttävät liikuntapaikkoja seuran vuoroilla:

 

 • tekojäärata
 • luisteluhalli
 • kuntosali
 • urheilukenttä
 • muut harjoituspaikat

 

Maksujen suuruus hyväksytään kauden alussa ja niissä on selkeät kriteerit (esimerkiksi harjoitusmäärä/viikko). Mikäli jäsen haluaa maksun alentamista tai poistamista, tekee hän anomuksen johtokunnalle.

 

 

11. TALOUS

 

Seuran tulojen ja menojen seuraaminen sekä uusien varainhankintamuotojen löytäminen on tärkeää myös kaudella 2021-2022.

 

Kulukorvaukset maksetaan lainsäädännön ja verottajan ohjeiden mukaan seuran kululaskupohjaa käyttäen.

 

12. VARAINHANKINTA

 

Lähtökohtana on, että seuran järjestämässä varainhankinnassa kerätään varoja seuralle. Varainhankinnassa seura keskittyy seuraaviin osatekijöihin:

 

 • yhteistyökumppaneita, joilla on samoja arvoja: tekniikka, nopeus, tarkkuus, kansainvälisyys, oman alan huippuja
 • tapahtumia, jotka liittyvät seuramme ydinosaamiseen (luistelukoulut, tyky-päivät, yhteistyö muiden seurojen kanssa, koulutukset, jne)
 • palveluja, jotka liittyvät pikaluisteluun: varusteiden vuokraus ja huolto
 • seuramme fanituotteiden myynti (T-paidat, huivit, pipot, jne)
 • seuran oman tapahtuman kehittäminen, jolla seura saa näkyvyyttä ja varoja, esimerkiksi keväisin Seinämaraton ja talvisin Seinäjoki -luistelu.

 

Jäsen voi ehdottaa uutta varainhankintaprojektia tekemällä esityksen seuran johtokunnalle. Hakemuksesta tulee ilmetä hankeen perustiedot. Johtokunta tekee päätökset varainhankintaprojekteista.

 

 1. OLOSUHTEET

 

Seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisimman hyviä harjoitus- ja kilpailuolosuhteita yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. (yritykset, yhdistykset, urheiluseurat, kunta, julkinen sektori)

 

 • jäävuorojen käyttäminen harjoitus- ja kilpailutoimintaan
 • osallistuminen erilaisiin keräys- /varainhankintatapahtumiin
 • yhteistyökumppaneiden saaminen
 • omalla rahoitusosuudella seuran hyväksymien periaatteiden mukaan.

 

Keskustelemme aktiivisesti olosuhdeasioista Seinäjoen kaupungin liikuntatoimen kanssa.

 

14. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI

 

Jäsenistön sisäinen tiedottaminen hoidetaan tiedotustiimin toimesta. Seura lähettää sähköpostitiedotteen jäsenistölle säännöllisesti. Kilpailukaudella noin 2 kertaa kuukaudessa, kesällä harvemmin. Jäseniä pyydetään lähettämään toivomansa tiedotusasiat tiedottajalle hyvissä ajoin. Seuran web-sivujen päivittämisestä vastaa tiedotustiimi.

 

Urheilijatiedottamisen hoitaa kukin vastuuvalmentaja suunnitelmallisesti ja säännöllisesti.

 

Ulkoinen tiedottaminen medialle ja yhteistyökumppaneille tapahtuu johtokunnan toimesta.

 

Sosiaalista mediaa tulee käyttää harkitusti ja asiallisesti. Kuvien ja videoiden julkaisemisessa tulee noudattaa yksityissuojan ja tekijänoikeuden periaatteita ja sääntöjä. Mikäli alaikäisten lasten vanhemmat kieltävät kuvien julkaisemisen, on siitä ilmoitettava seuran johtokunnalle kauden alussa. Joukkueenjohtajien palaverissa, ennen kilpailujen aloittamista, kysytään saako muun seuran luistelevien alaikäisten kuvia julkaista.

 

Markkinoinnin avulla edistetään seuran toimintaa sekä positiivista näkyvyyttä. Keinoja ovat mm:

 

 • osallistuminen erilaisiin tapahtumiin
 • toiminnan mainostamista web-sivuillamme, sosiaalisessa mediassa, kumppaneiden kautta
 • erilaisten kokousten ja tapahtumien järjestäminen yhteistyökumppaneiden tiloissa
 • mainosmateriaalit

 

Tiedottamisessa ja markkinoinnissa käytetään seuran virallisia logoja ja dokumenttipohjia, joita saa johtokunnalta.

 

 1. YHTEISTYÖ MUIDEN URHEILUSEUROJEN KANSSA

 

Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

Yhteistyön tavoitteena on mm:

 • käyttää tehokkaammin ja laadukkaammin resursseja (valmentajat, varat, liikuntapaikat, kumppanit)
 • nostaa valmennuksen tasoa
 • nostaa urheilijoiden motivaatiota
 • saada enemmän harrastajia
 • parantaa olosuhteita
 • parantaa lajin näkyvyyttä.

 

Yhteistyömuodoista ja –yksityiskohdista päättää johtokunta.

 

 1. ORGANISAATIO

 

Kaudella 2021-2022 kehitetään edelleen johtokunnan työskentelyä, yhteistoimintaa ja vahvistetaan seuran toiminnan ydintä.